خیار


خیار گیاه بومی هندوستان است و از آنجا به نقاط دیگر جهان راه یافته است . حدود بیست قرن قبل از میلاد مسیح مصریان قدیم از آن استفاده می کرده اند .


15.jpg


خیار گیاهی است علفی و یکساله دارای ساقه خزنده وپوشیده از خارهای نازک و خشن است . برگهای آن بزرگ و دارای زاویه و دندانه دار است . گلهای آن زرد رنگ که به دو صورت نر و ماده روی یک پایه قرار دارند میوه آن سبز رنگ و بسته به نوع و نژادهای مختلف ممکن است کوچک و یا دراز باشد .


10.jpg


16.jpg


این شرکت با دراختیار داشتن جالیزهای متعدد از بهترین تولید کننده این محصول می باشد که با بهترین کیفیت  آماده ارایه خدمات وصادرات به کشورهای  همسایه وکشورهای اروپایی  می باشد.

©2010 Kiwi-co. All Rights Reserved